نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

يك نمونه كوچك از سخنان نايب امام زمان و ولي فقيه ؟؟

تجمع انگلها و مفت خورها ,جامعه بخاك سياه نشسته ايران!1 – سخنرانی خمینی 26 مرداد58 در آستانه تعطلیل كردن نشریات مستقل و نشریات گروهای سیاسی و دادن دستور حمله و لشگر كشی تمام عیار(در واقع اعلام جهاد) به كردستان، به همه نیروهای مسلح:
«...اگر ما از اول كه رژیم فاسد را شكستیم و این سد بسیار فاسد را خراب كردیم به طور انقلابی عمل كرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شكستته بودیم و تمام مجلات فاسد را تعطیل كرده بودیم و رؤسای آنها را به محاكمه كشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام كرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم، چوبه های دار در میدانهای بزرگ بر پا كرده بودیم و مفسدین وفاسدین را درو كرده بودیم این زحمتها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و ملت عزیز عذر می خواهم[...] دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست، ژاندارمری ما انقلابی نیست، شهربانی ما انقلابی نیست پاسداران ما هم انقلابی نیستند، من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود كننند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می كردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می كردیم و یك حزب و آن حزب الله، حزب مستضعفین تشكیل می دادیم و من توبه می كنم از این اشتباهی كه كردم و من اعلام می كنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران كه اگر سر جای خود ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می كنیم. مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مرد نمونهً عالم، آن انسان به تمام معنا، ...در عبادت آنطور بود، در برابر مستكبرین و كسانی كه توطئه می كردند شمشیر را می كشید و هفتصد نفر را در یك روز چنانكه نقل می كنند از یهود بنی قریظه كه نظیر اسرائیلیها بودند و شاید اینها از نسل انها باشند، از دم شمشیر می گذراند ما نمی خواهیم در ایران ، در دنیای اسلام و در خارج كشور، وجاهت پیدا كنیم ما می خواهیم به امر خدا عمل كنیم و خواهیم كرد. «اشدا علی الكفار و رحمابینهم». این توطئه گرها در كردستان و در غیر آن در صف كفار هستند، با آنها باید با شدت رفتار كرد. دولت باید با شدت رفتار كند،ارتش باید باشدت رفتار كند. ژندارمری باید با شدت رفتار كند، اگر مسامحه كنند ما با خود همین مسامحه گرها با شدت رفتار می كنیم … دادستان انقلاب موظف است تمام مجلاتی را كه برضد مسیر ملت است و توطئه گر است توقیف كند و نویسدگان آنها را دعوت كند به دادگاه و محاكمه كند، موظف است كسانی را كه توطئه می كنند و اسم حزب روی خودشان می گذارند، رؤسای آنها را بخواهند وآنها را محاكمه كنند. فاسدها را سركوب كنید. عذرها را كنار بگذارید. بروید توطئه گرها را سركوب كنید. دولت مسامحه نكند. ارتش مسامحه نكند. پاسداران مسامحه نكنند...»(كیهان27مرداد1358)

2 - كیهان 14 فروردین 1358 صفحه 8 ستون احزاب و جمعیتهای سیاسی:
« هفت گروه انقلابی اسلامی، توحیدی صف، امت واحده، توحیدی بدر، فلاح ، فلق، منصورون و موحدین به هم پیوستند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به وجود آوردند. این سازمان در بیانیه شماره یك خود كه در حقیقت بیانیه اعلام موجودیتش می باشد اعلام داشته است: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را در برابر خدا و خلق مسئول پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تكامل و گشترش آن در جهان می داند. در این بیانیه آمده است: این سازمان متعهد است كه با عناصر، سازمانها، حكومتها، ابرقدرتها و هرجریانی كه علیه گسترش و تحقق انقلاب اسلامی عمل كند، از امپریالیست های جهانخوار راست و چپ و یا متجاوزان صهیونیست گرفته تا عناصر منافق، منحرف و فرصت طلب داخلی، مبارزه ایدئولوژیك سیاسی نموده و در صورت لزوم قاطعانه و با یقین به یاری خدا، با تمامی قدرت دست به حملات نظامی بزند»

هیچ نظری موجود نیست: