نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

پیام محمد رضا عالی پیام - هالو به مردانی که بدون خواهرانشان و مادرانشان و همسرانشان به ورزشگاه میروند: خیلی بی غیرتید!

هیچ نظری موجود نیست: