نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

از گرسنگی مردم میهن تا قرارداد 2016 حکومت اهریمن با چین کمونیست با روا...

هیچ نظری موجود نیست: