نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

از ماجرای افشای اسناد اتمی نظام اهریمن بوسیله نتانیاهو تا قطع رابطه با م...

هیچ نظری موجود نیست: