نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

روزانه میلیون‌ها کیلوگرم زباله و صدها هزار لیتر فاضلاب و شیرآبه وارد طبیعت استان مازندران می‌شود. تا آنجا که نماینده فریدون کنار و بابلسر می‌گویند مازندران زیر زباله در حال جان دادن است.


مشکل مدیریت پسماند ایران چیست؟روزانه میلیون‌ها کیلوگرم زباله و صدها هزار لیتر فاضلاب و 
شیرآبه وارد طبیعت استان مازندران می‌شود. تا آنجا که نماینده فریدون کنار و بابلسر می‌گویند مازندران زیر زباله در حال جان دادن است. مدیریت پسماند سال‌هاست که از وعده‌های مسئولان بوده اما گره کار کجاست؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد

هیچ نظری موجود نیست: