نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر ۱۵ فروردین ۹۷) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵.۹ درصدی داشته است.

عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه ارومیه  

عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر ۱۵ فروردین ۹۷) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵.۹ درصدی داشته است.


    عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه ارومیه + نمودار
 طبق نموداری که در گزارش رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان برنامه 10 ساله احیای این دریاچه منتشر شده، در حال حاضر که حدود یک سوم دوره احیای دریاچه را سپری کرده ایم، می بایست تراز آب دریاچه در محدوده 1272 متر باشد.
* افت تراز آب دریاچه ارومیه
می بایست اکنون تراز آب دریاچه در محدوده 1272 متر باشد، اما اینگونه نیست و در حال حاضر (طبق آخرین آمار ثبت شده در تاریخ 14 فروردین 97) تراز سطح آب دریاچه 1270.74 متر است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2  سانتیمتر و نسبت به رقم مشخص شده در نمودار بالا، بیش از یک متر و 20 سانتیمتر کاهش داشته است.
* علت این عقب ماندگی فاحش چیست؟
عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای این دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز پانزدهم فروردین 97) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 25.9 درصدی داشته است. ازاینرو، نمی توان عقب ماندگی در برنامه احیای دریاچه ارومیه را به کاهش بارش‌ها نسبت داد. حال سوال اینجاست که این عقب ماندگی فاحش ناشی از چیست؟ آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری نتوانسته برنامه های مربوطه را به موقع و به درستی مدیریت و اجرا کند و یا عوامل دیگری در این خصوص دست به دست هم داده تا وضعیت فعلی دریاچه ارومیه از چشم انداز احیای آن، فاصله بسیاری داشته باشد؟


هیچ نظری موجود نیست: