نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

درمورداحتمال حمله پرزیدنت ترامپ به سوریه پس از ماجرای حمله شیمیائی در نگ...

هیچ نظری موجود نیست: