نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

مرگ طالب بساطی در زندان ایلام تائید شد

مرگ طالب بساطی در زندان ایلام تائید شد

مرگ طالب بساطی در زندان ایلام تائید شد

هیچ نظری موجود نیست: