نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

اتهام رشوه به نخست‌وزیر اسرائیل؛ سرانجام نتانیاهو در سیاست به سیگار برگ گره خورد


اتهام رشوه به نخست‌وزیر اسرائیل؛ سرانجام نتانیاهو در سیاست به سیگار برگ گره خورد


پلیس گفته مدارکی دارد که نشان می دهد نخست وزیر در ازای دریافت هدایای ارزشمند، به دوستان ثروتمندش خدمات ویژه داده.
او همچنین متهم شده به رسانه های اسرائیل رشوه داده تا از او جانب داری کنند. براساس این گزارش‌ها، پلیس ماه گذشته دراینباره با آقای نتانیاهو رو در رو گفتگو کرده و از او سوالاتی پرسیده.

هیچ نظری موجود نیست: