نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

فهرستی از کالاهای تحریمی رسانه دروغ و اعتراف!

ما پیروزیم!
تکمیل این فهرست کمک کنید.
131214
1518192021
t3
t7t8t9t1t2.t6t12t14Untitled-1Untitled-3Untitled-4Untitled-5Untitled-6Untitled-7Untitled-8Untitled-9Untitled-10Untitled-11t3J

هیچ نظری موجود نیست: