نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبه

روز سوم امدادرسانی حادثه پلاسکو.
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

تصویر
تصویر


روشن کردن شمع به یاد آتش نشانان حادثه پلاسکو در استان‌ها. (ایرنا/ رسول شجاعی/ مهر/ محمد مهیمنی)
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

هیچ نظری موجود نیست: