نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

اسامی 25کمپانی فراملیتی که اقتصاد جهان را در چنگ خود گرفته اند ! گزارش ” انستیتو تکنولوژی سویس “ دسامبر 28, 2011 — سایت خبری جنبش خرداد دایره های قرمز کمپانی های فرا ملیتی بزرگ زردها کمپانی های کوچکتر سایت خبری جنبش خرداد : جنبش اشغال وال استریت که از نیویورک آغاز شد و به سرعت به دیگر شهر ها و کشورهای جهان سرایت کرد ، خود را جنبش اکثریت علیه یک اقلیت یک درصدی که منابع مالی و قدرت سیاسی را در دست دارد معرفی کرد . بر طبق گزارشی که از سوی انستیتو تکنولوژی سویس در زوریخ منتشر شده کمپانی های بزرگی که کنترل اقتصاد در سطح جهان را در دست دارند از رقم 1 در صد هم بسیار کمتر است . بر طبق این گزارش که در نشریه نیو ساینتیست منتشر شده، 43000 کمپانی فرا ملیتی (تی ان سی ) بر اقتصاد دنیا مسلط هستند .در بین این 43000 کمپانی 1318 کمپانی با در دست داشتن سهام کمپانی دیگر بر آنها نفوذ دارند و از بین این این 1318 کمپانی 147 کمپانی فراملیتی بر دیگران مسلط هستند.از بین این 147 کمپانی ، برک لیز بانک و کپیتال گروپ در راس قرار دارند . لیست 25 کمپانی چند ملیتی بزرگ دنیا : 1. Barclays plc 2. Capital Group Companies Inc 3. FMR Corporation 4. AXA 5. State Street Corporation 6. JP Morgan Chase & Co 7. Legal & General Group plc 8. Vanguard Group Inc 9. UBS AG 10. Merrill Lynch & Co Inc 11. Wellington Management Co LLP 12. Deutsche Bank AG 13. Franklin Resources Inc 14. Credit Suisse Group 15. Walton Enterprises LLC 16. Bank of New York Mellon Corp 17. Natixis 18. Goldman Sachs Group Inc 19. T Rowe Price Group Inc 20. Legg Mason Inc 21. Morgan Stanley 22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 23. Northern Trust Corporation 24. Société Générale 25. Bank of America Corporation آنچه این گزارش به آن اشاره نمی کند ، رابطه قدرت اقتصادی این کمپانی های بزرگ و مسائل سیاسی و در مرکز آن جنگ و کشور گشایی است . اگر بحران سیاسی و بطور اخص جنگ بر مسائل اقتصادی تاثیر مستقیم می گذارد ، آیا کمپانی های بزرگ فراملیتی از کنار آن بدون توجه می گذرند ؟هنگامی که یک تنش کوچک در روابط ایران و آمریکا و تهدید بستن تنگه هرمز ، که محل عبور 15 میلیون بشکه نفت در روز است، از سوی یک سردار سپاه بر بهای نفت در بازار جهانی موثر واقع می شود ، آیا همین 147 کمپانی بزرگی که گزارش انستیتو سویس به آن اشاره می کند از کنار آن به سادگی رد می شوند ؟ آیا همین درک صحیح از قدرت سیاسی این کمپانی های چند ملیتی نبوده که رژیم جمهوری اسلامی را به ایجاد لابی های سیاسی مستقر در آمریکا تشویق کرده تا با تماس با آن ها به اهداف دلخواه خود دست یابند؟ آیا مسئله جنگ با ایران و یا آینده کمپ اشرف و پناهندگان مستقر در آن را همین نیروها تعیین نمی کنند ؟ آیا سناتور ها و نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا و حتی خود رئیس جمهور به فرمان این نیروها حرکت نمی کنند ؟ جنبش اشغال وال استریت در واقع پیام اکثریتی بود که از این وضع به ستوه آمده و آینده را در تقسیم ثروت برای همگان و مشارکت فعال در امر تصمیم گیری جستجو می کند .

اسامی 25کمپانی فراملیتی که اقتصاد جهان را در چنگ خود گرفته اند ! گزارش ” انستیتو تکنولوژی سویس “دایره های قرمز کمپانی های فرا ملیتی بزرگ زردها کمپانی های کوچکتر
سایت خبری جنبش خرداد : جنبش اشغال وال استریت که  از نیویورک آغاز شد و به سرعت به دیگر شهر ها و کشورهای جهان سرایت کرد ، خود را جنبش اکثریت علیه یک اقلیت یک درصدی که منابع مالی و قدرت سیاسی را در دست دارد معرفی کرد . بر طبق گزارشی که از سوی انستیتو تکنولوژی سویس  در زوریخ منتشر شده  کمپانی های بزرگی که کنترل اقتصاد در سطح جهان را در دست دارند از رقم 1 در صد هم بسیار کمتر است . بر طبق این گزارش که در نشریه نیو ساینتیست منتشر شده، 43000 کمپانی فرا ملیتی (تی ان سی ) بر اقتصاد دنیا مسلط هستند .در بین این 43000 کمپانی 1318 کمپانی با در دست داشتن سهام کمپانی دیگر بر آنها نفوذ دارند و از بین این این 1318 کمپانی 147 کمپانی فراملیتی بر دیگران مسلط هستند.از بین این 147 کمپانی ، برک لیز بانک و کپیتال گروپ در راس قرار دارند .
لیست 25 کمپانی چند ملیتی بزرگ دنیا :
 1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
آنچه این گزارش به آن اشاره نمی کند ، رابطه قدرت اقتصادی این کمپانی های بزرگ و مسائل سیاسی و در مرکز آن جنگ و کشور گشایی است . اگر بحران سیاسی و بطور اخص جنگ بر مسائل اقتصادی تاثیر مستقیم می گذارد ، آیا کمپانی های بزرگ فراملیتی از کنار آن بدون توجه می گذرند ؟هنگامی که یک تنش کوچک در روابط ایران و آمریکا و تهدید بستن تنگه هرمز  ، که محل عبور 15 میلیون بشکه نفت در روز است، از سوی یک  سردار سپاه بر بهای نفت در بازار  جهانی موثر واقع می شود ، آیا همین 147 کمپانی بزرگی که گزارش انستیتو سویس به آن اشاره می کند از کنار آن به سادگی رد می شوند ؟ آیا  همین درک صحیح از قدرت سیاسی این کمپانی های چند ملیتی نبوده که  رژیم جمهوری اسلامی را به ایجاد لابی های سیاسی مستقر در آمریکا تشویق کرده تا با تماس با آن ها به اهداف دلخواه خود دست یابند؟ آیا مسئله جنگ با ایران و یا آینده کمپ اشرف و پناهندگان مستقر در آن را همین نیروها تعیین نمی کنند ؟ آیا سناتور ها و نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا و حتی خود رئیس جمهور به فرمان این نیروها حرکت نمی کنند ؟ جنبش اشغال وال استریت در واقع پیام اکثریتی بود که از این وضع به ستوه آمده  و آینده را در تقسیم ثروت برای همگان و مشارکت فعال در امر تصمیم گیری جستجو می کند  .

هیچ نظری موجود نیست: