نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

عکس وفيلم:اکبر امینی جوان شجاع بر بالای چرثقیل ـ در ۲۵بهمن ـ در خطر اعدام فوریه 18, 2011 — جنبش خرداد اکبر امینی جوان شجاع بر بالای چرثقیل ـ در ۲۵بهمن ـ در خطر اعدام فیلم شجاعت این جوان را در اینجا ببیند! فیلم شجاعت این جوان را در اینجا ببیند! فیلم شجاعت جوان داغدار از زاویه دیگری فیلم دیگری از این اقدام شجاعانه اکبر امینی جوان شجاع بر بالای چرثقیل ـ در ۲۵بهمن ـ در خطر اعدام جوان شجاع ۲۵ بهمن شناسایی شد: اکبر امینی در خطر اعدام حوان شجاع داغدیده ایرانی بر بالای چرثقیل ـ او دنیا را تکان خواهد داد جوانی که در روز ۲۵ بهمن از جرثقیل بالا رفته بود و توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد، شناسایی شد. خانواده او توسط نیروهای امنیتی تحت فشار برای انجام مصاحبه با صدا و سیما و اعلام عدم ثبات روانی اکبر هستند و امکان دارد حکم اعدام نیز برای وی صادر گردد. اکبر امینی که در جریان اعتراضات سال گذشته نیز چند ماهی باز داشت بوده، در روز حادثه به همراه پارچه های سبز و تصویری از شهدا بالای جرثقیل رفته بود. وی گردن خود را با طناب آبی به جرثقیل بسته بود تا در صورت دخالت ماموران به دار آویخته شود. اما ماموران امنیتی با آوردن خانواده وی به محل وی را مجبور به پایین آمدن کردند. بر ماست تا با بر سر زبان آوردن اسم وی از سوء استفاده ماموارن امنیتی از گمنامی وی جلوگیری کنیم. منبع خبر : انجمن سبزها فیلم شجاعت این جوان را در اینجا ببیند! فیلم شجاعت جوان داغدار از زاویه دیگری فیلم دیگری از این اقدام شجاعانه

عکس وفيلم:اکبر امینی جوان شجاع بر بالای چرثقیل ـ در ۲۵بهمن ـ در خطر اعدام

اکبر امینی جوان شجاع بر بالای چرثقیل ـ در ۲۵بهمن ـ در خطر اعدام
فیلم شجاعت این جوان را در اینجا ببیند!

فیلم شجاعت این جوان را در اینجا ببیند!

فیلم شجاعت جوان داغدار از زاویه دیگری
فیلم دیگری از این اقدام شجاعانه
اکبر امینی جوان شجاع بر بالای چرثقیل ـ در ۲۵بهمن ـ در خطر اعدام
جوان شجاع ۲۵ بهمن شناسایی شد: اکبر امینی در خطر اعدام
حوان شجاع داغدیده ایرانی بر بالای چرثقیل ـ او دنیا را تکان خواهد داد
جوانی که در روز ۲۵ بهمن از جرثقیل بالا رفته بود و توسط نیرو های امنیتی بازداشت شد، شناسایی شد. خانواده او توسط نیروهای امنیتی تحت فشار برای انجام مصاحبه با صدا و سیما و اعلام عدم ثبات روانی اکبر هستند و امکان دارد حکم اعدام نیز برای وی صادر گردد. اکبر امینی که در جریان اعتراضات سال گذشته نیز چند ماهی باز داشت بوده، در روز حادثه به همراه پارچه های سبز و تصویری از شهدا بالای جرثقیل رفته بود. وی گردن خود را با طناب آبی به جرثقیل بسته بود تا در صورت دخالت ماموران به دار آویخته شود. اما ماموران امنیتی با آوردن خانواده وی به محل وی را مجبور به پایین آمدن کردند. بر ماست تا با بر سر زبان آوردن اسم وی از سوء استفاده ماموارن امنیتی از گمنامی وی جلوگیری کنیم. منبع خبر : انجمن سبزها
فیلم شجاعت این جوان را در اینجا ببیند!

فیلم شجاعت جوان داغدار از زاویه دیگری

فیلم دیگری از این اقدام شجاعانه
هیچ نظری موجود نیست: